Šī gada 25-29. martā, Singapūrā risinājās “TIRDZNIECĪBAS MISIJA SINGAPŪRĀ”, kuras mērķis ir atrast jaunus klientus un sadarbības partnerus Dienvidaustrumāzijā. Šoreiz, dalību šajā misijā ņēma arī SIA TrafoNet, kuru pārstāvēja būvniecības departamenta vadītājs – Edgars Jākobsons.

SIA TrafoNet piedalījās misijā, ar mērķi, paplašināt savu produktu tirdzniecību, proti – ar Latvijā radītiem produktiem:

  • “VeloBox” elektrovelosipēdu un elektroskrejriteņu uzlādes stacijas,
  • Individuāli izgatavotas sadalnes
    • Spēka sadalnes
    • Automātikas sadalnes
    • Pneimatikas sadalnes

Singapūra ir unikāla vieta pasaules ekonomikā un tai ir galvenā loma biznesa epicentrā Āzijas centrā. Pilsētas-valsts ir konsekventi atzīta par globālu biznesa centru, kurā ir attīstīta infrastruktūra, politiskā stabilitāte, atvērta uzņēmējdarbības politika, kvalificēts darbaspēks, angļu valodas lietošana kā galvenā darba valoda un intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana.

Singapūras kā “Smart Nation” statuss ir starptautiski atzīts un neapstrīdams līderis attiecībā uz gudru mobilitāti, drošību, veselības aprūpi un ērtiem administratīvajiem pakalpojumiem.

“TIRDZNIECĪBAS MISIJA SINGAPŪRĀ”, dod iespēju dalībniekiem tikties ar augsta līmeņa biznesa un valdības amatpersonām, kuras ir saistītas ar konkrēto nozari, kurā darbojas uzņēmums, līdz ar to, visas iepriekš organizētās biznesa tikšanās, ir lietderīgas ne tikai biznesa kontaktu veidošanai, bet arī nozares jaunumu izzināšanai. Tās sniedz iespēju paplašināt tirdzniecību, dod iespēju dalīties pieredzē un iegūt jaunas zināšanas, aktuālo tirgus informāciju. Dalība misijā palīdz veikt ārvalstu tirgus izpēti, problēmu novēršanu, kā arī, tā ir unikāla izglītības un kultūras pieredze.

Starptautiskās tirdzniecības padomes, tirdzniecības misiju pozitīvā ietekme, sevī ietver lielākus pārdošanas ieņēmumus, zemākas iepirkuma izmaksas, starptautiskās uzņēmējdarbības zināšanas, gatavību, profesionālo attīstību, labo gribu un perspektīvu. Misijas dalībnieki savā starpā veido ciešu draudzību un noderīgu profesionālo tīklu, turpmākai sadarbībai.

Edgara pieredze parāda, ka Singapūra ir multinacionāla, lai arī, pati pilsēta ir ļoti eiropeiska. Patīkamu pārsteigumu sagādāja tas, ka valsts ir tik attīstīta, lai gan tā ir neatkarīga pavisam neilgi, aptuveni 50 gadus. Šajā laika posmā, tā ir sevi padarījusi par Dienvidaustrumāzijas biznesa centru, kas ir šķietami nereāli. Singapūra ir labs piemērs mazām valstīm, kā attīstīties un to, ka būt mazam, nenozīmē būt nenozīmīgam.